DE KAAP WILD &  JAGVEILING &  EKSPO

De Kaap Wildveiling – die GROOTSTE wildveiling in die Wes-Kaap – bied op 9 & 10 Augustus die lste De Kaap Expo en 3de De Koop Wildveiling aan op die terrein van Kleinplasie Skougronde, Worcester, Wes-Koop.

LANDBOUPRODUSENTE, BOERE, WILDBOERE EN DIE TOERISME INDUSTRIE WORD GENOOI OM HANDWARE, WILD-, JAG- EN LANDBOUPRODUKTE UIT TE STAL!

De Kaap bied hierdie unieke geleentheid vir almal wat belangstel in wildboerdery, landbou en eko-toerisme! Ontgin nuwe besigheidsgeleenthede en vertoon jou produkte aan nuwe markte!

Die sluitingsdatum vir uitstaller is Woensdag 31 Julie 2019. Om ‘n hoe gehalte uitstalling te bewerkstellig, word alle aansoeke gekeur.

De Kaap Wildlife Auction – the BIGGEST wildlife auction in the Western Cape, would like to announce the 1st De Kaap Expo! The Expo will take place on 9 & 10 August at Kleinplasie Skougronde, Worcester, Western Cape.

AGRICULTURAL PRODUCERS, FARMERS, WILDLIFE FARMERS AND THE TOURISM INDUSTRY IS INVITED TO EXHIBIT WILDLIFE, HUNTING, AGRICULTURAL & HANDMADE PRODUCTS!

De Kaap offers this unique opportunity to everyone that has an interest in game farming, agriculture & eco-tourism. Develop new business opportunities and showcase your products to new markets!
The closing date for exhibitors is Wednesday 31 July 2019. To achieve a high quality exhibition, all applications are selected.

 • *Attach a maximum of 5 images of products with your application.
 • Accepted file types: jpg, gif, png.
 • Accepted file types: jpg, gif, png.
 • Accepted file types: jpg, gif, png.
 • Accepted file types: jpg, gif, png.
 • Accepted file types: jpg, gif, png.
 • KOSTES:

  Size: 4m x 2m
  Size: 4m x 4m
  Size: 4m x 6m
  Size: 8m x 8m

 • Verskaf eie infrastruktuur

  • Opslaan Donderdag tussen 15:00 - 17:00.
  • Opslaan Vrydag tussen 06:30 - 10:00
  • Afslaan Saterdag 17: 10 - 20:00